Geotermálna voda

Geotermálny vrt v Oraviciach siaha až do hĺbky 1611 m pod povrchom. Jeho teplota je 58° C a musí sa pre potreby aquaparku dokonca ochladzovať na prijateľnú teplotu 28 – 38° C.

Voda je bohatá na minerály a prvky s preukázateľnými blahodarnými účinkami na organizmus. Spĺňa parametre liečivej vody. Nájdeme v nej: mangán, vápnik, horčík, lítium, železo, sírany a hydrogénuhličitany.

Schéma vrtu

Na tomto obrázku si môžete pozrieť schému geotermálneho vrtu v Oraviciach. Pre predstavu – hĺbka, do ktorej vrt siaha je porovnateľná s nadmorskou výškou dominantného kopca Osobitá, týčiaceho sa nad naším aquaparkom.