Zjazdovky

V tomto roku sme sa zamerali hlavne pre tých najmenších lyžiarov a už pre zimnú sezónu 2018/2019 sme pre nich pripravili v dolnej časti strediska, tesne nad AQUAPARKOM detský lyžiarsky areál, ktorý je oddelený od zjazdových tratí, čím je zabezpečená výššia bezpečnosť a zároveň sme terénne úpravy pripravili tak, aby zjazdové trate vyhovovali aj tým najmenším návštevníkom nášho strediska.

Pre nastávajúcu sezónu sme zvýšili počet zjazdových tratí a previedli terénne úpravy na existujúcich tratiach tak, aby sa zvýšil komfort a podmienky lyžovania. Pribudla nová zjazdová trať smerujúca z hlavnej zjazdovky Osobitá smerom na zjazdovku Skorušiná 2, v hornej časti lyžiarskeho strediska.

Zároveň sme vybudovali a pripravili pre sezónu 2018/2019 možnosť večerného lyžovania na dvoch zjazdových tratiach strediska. Jedná sa o zjazdové trate napojené na tanierikový lyžiarsky vlek DOPPELMAYER 1SL, lyžiarska zjazdová trať Magura a lyžiarska zjazdová trať Skorušiná 1. Sú to atraktívne zjazdové trate – ľahké, v spodnej časti lyžiarskeho strediska, vhodné pre všetkých návštevníkov, bez rozdielu kategórií.

Family A1

Nová modrá zjazdovka, s dĺžkou 1850 m a prevýšením 235 m. Ľahká, nenáročná trasa so stredným sklonom neskôr prechádza do strmšieho prejazdu cca v strede dĺžky zjazdovej, ktorá sa v spodnej časti spája s ostatnými zjazdovkami FAMILY. V samotnom závere nás trasa zavedie k lanovkej Doppelmayer L CD.

Dĺžka1850m
Prevýšenie235m
Obtiažnosťľahká

Family 1B

Vzdušná trasa, s dĺžkou 1650 m a prevýšením 235 m. Trasa je vhodná pre začiatočníkov. Začína sa pri hornej stanici lanovky a opisuje obrátené písmeno "S", vďaka čomu obchádza najťažšie úseky svahu. Horná časť na miernom teréne priamo láka k výhľadom na vrcholy Západných Tatier. Po vjazde do lesa si opäť môžete naplno užiť lyžiarsky oblúk. Dojazd je do dolnej časti trasy FIS. Zjazdovka je na svojej spodnej polovici osvetlená s možnosťou večerného lyžovania, napojená na lyžiarsky vlek Doppelmayer 1SL.

Dĺžka1650 m
Prevýšenie235 m
Obtiažnosťľahká

Family 1C

Modrá zjazdovka s dĺžkou 1750 m a prevýšením 235 m. Trasa sa začína opäť pri hornej stanici lanovky. Široká, na začiatku mierna trasa, postupe prechádza do stredného, rovnomerného sklonu, v jej polovici napojená na trasu Family 1A. Trasa je ideálna pre výučbu a zdokonaľovanie techniky.

Dĺžka1750 m
Prevýšenie235 m
Obtiažnosťľahká

Family 1D

Vzdušná trasa, s dĺžkou 1950 m a prevýšením 235 m. Trasa je vhodná pre začiatočníkov. Začína sa pri hornej stanici lanovky a opisuje obrátené písmeno "S", vďaka čomu obchádza najťažšie úseky svahu. Horná časť na miernom teréne priamo láka k výhľadom na vrcholy Západných Tatier. Po vjazde do lesa si opäť môžete naplno užiť lyžiarsky oblúk. Dojazd je do dolnej časti trasy FIS.

Dĺžka1950m
Prevýšenie235m
Obtiažnosťľahká

FIS

Červená zjazdovka s dĺžkou 1350 m, s rozdielom prevýšenia 235 m. Vzhľadom k tomu, že je to hlavná zjazdová trať strediska fungujúca od jeho spustenie, je už našim návštevníkom známa, v hornej časti mierna a vyrovnaná, prechádza do strmšej časti pri podpere č.5. Široká, ale najmä upravená dolná časť, ktorá pri dojazde na lanovku prechádza do mierneho sklonu. V dolnej časti sa na nu napajaju trasy Meander A, Meander B a Vilma. Pekná vyhliadková trasa. Najlepšia trasa pre stredných a dobrých lyžiarov, no pri opatrnej jazde v jej strednej časti, zjazdná aj pre menej zdatných lyžiarov.

Dĺžka1350 m
Prevýšenie235 m
Obtiažnosťstredná

Meander 3A

Modrá zjazdovka s dĺžkou 1500 m a prevýšením 235 m. Ľahká, nenáročná trasa so stredným sklonom neskôr prechádza do strmšieho prejazdu cca v strede dĺžky zjazdovej trate v mieste križovania s cestou. Zlom býva prekrytý snehom a vyrovnaný, napriek tomu je potrebné si dávať pozor. Nasleduje ľahké zabočenie doľava s vjazdom na širokú, pomerne strmú časť, ktorá sa zmierňuje až na konci. V samotnom závere sa trasa napája na zjazdovku FIS.

Dĺžka1500 m
Prevýšenie235 m
Obtiažnosťľahká

Meander 3B

Modrá zjazdovka s dĺžkou 1500 m a prevýšením 235 m. Ľahká, nenáročná trasa so stredným sklonom neskôr prechádza do strmšieho prejazdu cca v strede dĺžky zjazdovej trate v mieste križovania s cestou. Zlom býva prekrytý snehom a vyrovnaný, napriek tomu je potrebné si dávať pozor. Nasleduje ľahké zabočenie doľava s vjazdom na širokú, pomerne strmú časť, ktorá sa zmierňuje až na konci. V samotnom závere sa trasa napája na zjazdovku FIS.

Dĺžka1500 m
Prevýšenie235 m
Obtiažnosťľahká

Vilma

Modrá zjazdovka  s dĺžkou 1050 m. Ľahká, nenáročná trasa so stredným sklonom, ktorá v spodnej časti kopíruje zjazdovku Meander 3B a ďalej pokračuje k vleku Doppelmayer 1SL.

Dĺžka1050m
Obtiažnosťľahká

Vilma Skilandia

V spodnej časti, tesne nad termálnym aquaparkom bol v tomto roku vybudovaný nový lyžiarsky areál pre tých najmenších. Boli zrealizované terénne úpravy tak, aby vyhovovali podmienkam výuky lyžovania resp. pohodlnému lyžovaniu pre úplných začiatočníkov ako aj pre najmenších návštevníkov strediska. Ako približovacie zariadenie k detskému areálu slúži lyžiarsky dopravný pás SUNKID o celkovej dĺžke 102 m s možnosťou prepravy osôb s nasadenými  lyžami ako aj bez nich, zároveň slúži aj ako lyžiarsky dopravný pás pre deti na priľahlej detskej lyžiarskej trati. Pre úplných začiatočníkov slúži detský dopravný pás LPVE 1,5 v hornej časti detského areálu o celkovej dĺžke 38 m, ktorý slúži ako dopravné zariadenie k úplne najľahšej lyžiarskej trati strediska.Park je ohradený a zabezpečený. Jedná sa o ideálne miesto pre prvé samostatné lyžovanie, kde sa učenie stáva zábavou a kde rýchlo zažijete lyžiarske pokroky.

Ako aj všetky ostatné zariadenia strediska aj detské lyžiarske pásy  sú podporovaná moderným záložným dieselagregátom o celkovom výkone 600 KVA, ktorý v prípade výpadku resp. odstávky elektrickej energie dokáže zabezpečovať bezproblémový chod pásov počas celej doby prevádzky a to bez akejkoľvek výluky.

Dĺžka102 m, 38m
Kapacita 1250 os/hod
Obtiažnosťveľmi ľahká